Blanciar ADAMČÍK

Blanciar - ľudový šperk

19.90 €

množstvo

Skladom: 3 ks


pripravené na okamžité odoslanie

Popis produktu

 
 
 

Šperk inšpirovaný ľudovým umením má rôzne podoby. Najtradičnejší je  BLANCIAR , ktorý nosia hlavne muži na svojich ľudových košeliach a klobúkoch, alebo na klope vesty a kabáta. Ženy ich nosia ako sponu na rukávcoch a tiež ako ozdobu na plátených opaskoch.

Grafické vzory na blanciaroch vychádzajú zo starovekých artefaktov, ktoré určovali ich ochrannú moc, ako sú napríklad solárne kružnice.  Pôvodne úžitkové šperky sa  tak stali priamou súčasťou ľudového odevu a okrem praktickej získali aj estetickú funkciu.

Základným materiálom je mosadzný plech s hrúbkou 0,8mm. Vyzdobený je hlbokým gravírovaním a razením.

Blanciar - spona na košeľu

V podstate existujú dva základné tvary blanciarov: kruhové a srdcové, s dierovaným ornamentom, vtáčími hlavami alebo orlami a motívmi pripomínajúcimi slnko. Tieto prvky sú príznačné pre celú oblasť západných Karpát. Podobné šperky možno nájsť len v pobaltských krajinách severovýchodne od povodia rieky Dviny, najmä v Estónsku. Podobné ako estónske šperky v tvare disku sa vyskytujú vo Švédskej Livonii a Lotyšsku. Blanciare zdobené dvoma hlavami dravých vtákov a vyzdobené tromi až piatimi príveskami sú bežné na juhu Švédska.

Blízke analógie okrúhlych a srdcovitých tvarov, zdobené vtákmi s ostrým zobákom nájdeme na blanciaroch holandskej provincie Frízsko. Všetky tieto varianty smerujú k základným formám karpatských blanciarov.

Tradičné blanciare pochádzajúce z gotických prototypov. Sú zdobené slnečnými vzormi, polmesiacmi, hviezdami, zvieracími a heraldickými motívmi, najmä kultovou hlavou dravého vtáka, ktorý je vždy zobrazený z profilu. Všetky následné migrácie obyvateľstva do Karpatského regiónu nedokázali prekonať gotický vplyv na základné formy blanciarov.

História blanciarov - Goralská spona

Od neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej sa v odevoch európskej populácie ustálilo používanie fibule, ktoré sa stále používajú na zapnutie kabátov, štól, košieľ alebo častí tuniky.

Fibula mala rôzne formy meniace sa s aktuálnou módou a zvykmi. Sú preto dôležitým prvkom pri určovaní chronológie pravekých kultúr.

Vo štvrtom storočí sa blanciar používal v celej oblasti Gótskeho osídlenia medzi horným Dneprom, Donom a dolným Dnesterom, kde sa ako základný materiál používal bronz, striebro aj zlato, zdobené vtáčími hlavami.

Zmeny vznikali iba drobným úpravami pod vplyvom miestnych umeleckých remeselníkov. Po rozbití gótskeho štátu Hunmi v roku 375 sa Góti presťahovali na juhozápad do Transylvánie, potom nad Dunaj do Dacie a Pannonie, smerom k podkarpatskému územiu.

Z Panónie sa v roku 401 Góti pohli do Talianska. Počas 4. a 5. storočia v dôsledku invázie Hunov ustúpili niektoré gótske skupny obyvateľstva do pobaltských regiónov,kde priniesli aj svoju zlatnícku zručnosť remeselných centier v Sambii, Litve a Estónsku.

Cesta Gótov o niekoľko storočí skôr je tiež spojená s remeslami na súčasnom území poľskej kultury Wielbarska. Spolu s migráciou Gótov sa v mnohých krajinách rozšírili podobné šperky - variácie fibulí a blanciarov s relatívne malými rozdielmi v základných vzoroch.

Dokazujú to archeologické nálezy v hroboch mŕtvych. V západných Karpatoch a pobaltských štátoch sa dnes používajú vzory ranných stredovekých foriem blanciarov a fibulí, s podstatnými prvkami gotického slohu 4. až 6. storočia.

Parametre produktu

Základný materiálmosadzný plech - 0,8mm (CuZn37)
Zdobeniemosadzná retiazka