O nás

Základné údaje


 • Obchodné meno firmy: Igor Stráňavský
 • Miesto podnikania: Okružná 150/28, Čadca 02204
 • IČO : 51246953
 • DIČ : 1123233034
 • Registrácia: Okresný úrad Čadca,
 • Číslo živnostenského registra: 520-28635
 • Štatutárny orgán: Igor Stráňavský
 • telefón: +421 909104952
 • e-mail: info@kroje.eu
 • Adresa: Okružná 150/28,
 • Obec: Čadca 02204
 • Štát: Slovensko

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139


Zameranie e-shopu.

Náš internetový obchod je zameraný hlavne na predaj výrobkov remeselníkov .


Slovenský kroj Nano výrobky Slovenské kroje Krojové doplnky