V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky www.kroje.eu


1. OBJEDNÁVKA

K├║pna zmluva, na ktorej z├íklade je realizovan├Ż predaj tovaru od pred├ívaj├║ceho kupuj├║cemu (─Ćalej v texte: dod├ívate─ż spotrebite─ż) vznik├í na z├íklade z├ív├Ązn├ęho potvrdenia objedn├ívky. Forma potvrdenia objedn├ívky m├┤┼że by┼ą syst├ęmov├í (e-mailov├ę potvrdenie objedn├ívky vygenerovan├ę cez aplik├íciu e-shop) alebo telefonick├í. ├Ükony nutn├ę k potvrdeniu objedn├ívky vykon├íva dod├ívate─ż po overen├ş dostupnosti tovaru a term├şnu jeho dodania. Dod├ívate─żom potvrden├í objedn├ívka (alebo jej ─Źas┼ą) je pova┼żovan├í za z├ív├Ązn├║ pre obe strany, ak ned├┤jde k poru┼íeniu podmienok dohodnut├Żch v ─Źase potvrdenia - hlavne zmena obsahu objedn├ívky (presn├í ┼ípecifik├ícia tovaru a jeho po─Źet), cena za tovar a prepravu, sp├┤sob a term├şn doru─Źenia.


2. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objedn├ívky zo strany spotrebite─ża

Spotrebite─ż m├í pr├ívo stornova┼ą objedn├ívku bez udania d├┤vodu kedyko─żvek pred jej z├ív├Ązn├Żm potvrden├şm. Po z├ív├Ąznom potvrden├ş objedn├ívky iba v pr├şpade, ┼że dod├ívate─ż nespln├ş dohodnut├ę podmienky dodania. V pr├şpade stornovania potvrdenej objedn├ívky je spotrebite─ż povinn├Ż uhradi┼ą dod├ívate─żovi ┼íkodu vzniknut├║ t├Żmto konan├şm.
Dod├ívate─ż uplatn├ş pr├ívo na ├║hradu ┼íkody hlavne v pr├şpade objednan├ş tovaru "na z├íkazku", ktor├ę bolo nutn├ę na ┼żelanie z├íkazn├şka zaobstara┼ą, alebo v pr├şpade, ┼że v s├║vislosti so zaisten├şm tovaru do┼ílo u┼ż k vynalo┼żeniu preuk├ízate─żn├Żch n├íkladov.

Storno objedn├ívky zo strany dod├ívate─ża

Dod├ívate─ż si vyhradzuje pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku alebo jej ─Źas┼ą v t├Żchto pr├şpadoch: tovar sa u┼ż nevyr├íba, alebo nedod├íva, alebo sa v├Żrazn├Żm sp├┤sobom zmenila cena dod├ívate─ża tovaru, alebo sa zmenila jeho deklarovan├í dostupnos┼ą. Ak t├íto situ├ícia nastane, dod├ívate─ż bude kontaktova┼ą spotrebite─ża za ├║─Źelom dohody o ─Ćal┼íom postupe. V pr├şpade, ┼że spotrebite─ż zaplatil u┼ż ─Źas┼ą, alebo cel├║ sumu k├║pnej ceny, bude mu t├íto ─Źiastka preveden├í sp├Ą┼ą na jeho ├║─Źet, alebo adresu v najkrat┼íom mo┼żnom term├şne.


3. PR├üVO SPOTREBITE─ŻA ODST├ÜPI┼Ą OD ZMLUVY

K├║pna zmluva je uzatv├íran├í pomocou prostriedkov komunik├ície na dia─żku (internetov├Ż obchod), preto m├í spotrebite─ż pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy do 14 dn├ş od prevzatia tovaru. V takom pr├şpade spotrebite─ż p├şsomne kontaktuje dod├ívate─ża a uvedie, ┼że odstupuje od zmluvy s uveden├şm identifik├ítora objedn├ívky, d├ítumu n├íkupu a ─Ź├şsla bankov├ęho ├║─Źtu (IBAN) pre vr├ítenie pe┼łaz├ş.

Predmet (tovar) s├║visiaci s odst├║pen├şm od zmluvy mus├ş by┼ą preuk├ízate─żne odoslan├Ż dod├ívate─żovi najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł 14-d┼łovej z├íkonom ur─Źenej lehoty. V osobitn├Żch pr├şpadoch m├┤┼że dod├ívate─ż s prihliadnut├şm na okolnosti pred─║┼żi┼ą lehotu vr├ítenia, nie v┼íak dlh┼íie ako 20 dn├ş od prevzatia plnenia.

Vy┼í┼íie uveden├ę ustanovenie z├íkona nemo┼żno ch├ípa┼ą ako "mo┼żnos┼ą bezplatn├ęho zapo┼żi─Źania tovaru". Spotrebite─ż v pr├şpade vyu┼żitia pr├íva na odst├║penie od zmluvy do 14 dn├ş od prevzatia plnenia, mus├ş dod├ívate─żovi vyda┼ą v┼íetko, ─Źo na z├íklade k├║pnej zmluvy z├şskal. Ak to u┼ż nie je v plnom rozsahu mo┼żn├ę (napr. v medziobdob├ş bol tovar zni─Źen├Ż alebo aj minim├ílne opotrebovan├Ż), mus├ş spotrebite─ż poskytn├║┼ą pe┼ła┼żn├║ n├íhradu ako protihodnotu toho, ─Źo u┼ż nem├┤┼że by┼ą vydan├ę v p├┤vodnom stave. Pod─ża z├íkona nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą tovar zhotoven├Ż pod─ża osobitn├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża, tovar vyroben├Ż na mieru, tovar vyroben├Ż na z├íkazku alebo personalizovan├Ż tovar.

Ak je vr├íten├Ż tovar po┼íkoden├Ż iba ─Źiasto─Źne, m├┤┼że dod├ívate─ż uplatni┼ą na spotrebite─żovi pr├ívo na n├íhradu ┼íkody a zapo─Ź├şta┼ą svoj n├írok na vr├íten├║ k├║pnu cenu. Dod├ívate─ż je v takom pr├şpade povinn├Ż vzniknut├║ ┼íkodu preuk├íza┼ą spotrebite─żovi - v takom pr├şpade vracia dod├ívate─ż iba takto zn├ş┼żen├║ k├║pnu cenu.

K├║pna cenu, ktor├í m├í by┼ą spotrebite─żovi vr├íten├í, m├┤┼że by┼ą zo strany dod├ívate─ża zn├ş┼żen├í o svoje skuto─Źne vynalo┼żen├ę n├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru (n├íklady na prepravu a podobne).

Pr├ívo na odst├║penie od zmluvy spotrebite─ż nem├í v pr├şpade objedn├ívok na dod├ívku tovaru zhotoven├ęho pod─ża osobitn├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża, tovaru vyroben├ęho na mieru, tovaru vyroben├ęho na objedn├ívku alebo personalizovan├ęho tovaru.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

Ak sp─║┼łate z├íkonn├ę podmienky pre vr├ítenie tovaru (vi─Ć bod 3.) po┼ílite tovar vami zvolen├Żm prepravcom na spiato─Źn├║ adresu dod├ívate─ża.

Z├ísielka mus├ş by┼ą kompletn├í (vr├ítane pr├şslu┼íenstva a v┼íetkej dokument├ície) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dod├ívke. K tovaru prilo┼żte da┼łov├Ż doklad o k├║pe. Na zabalenie z├ísielky pou┼żite obalov├Ż materi├íl zodpovedaj├║ci povahe v├Żrobku tak, aby nemohlo po─Źas prepravy d├┤js┼ą k polepeniu, pop├şsaniu ─Źi in├ęmu znehodnoteniu tovaru.

Neposielajte tovar na dobierku. Peniaze v├ím bud├║ vr├íten├ę na bankov├Ż ├║─Źet (IBAN - nezabudnite ho uvies┼ą) a to zvy─Źajne do 3 pracovn├Żch dn├ş od obdr┼żania z├ísielky. V pr├şpade vr├ítenia tovaru bude vr├íten├í suma za objedn├ívku zn├ş┼żen├í o prepravn├ę n├íklady.


4. DODACIE PODMIENKY

Dod├ívky predmetu plnenia (objednan├ęho tovaru) bud├║ pod─ża dostupnosti produktov a prev├ídzkov├Żch mo┼żnost├ş dod├ívate─ża realizovan├ę v ─Źo najkrat┼íom term├şne, zvy─Źajne do 5 pracovn├Żch dn├ş od z├ív├Ązn├ęho potvrdenia objedn├ívky.

Ak objedn├ívka obsahuje aspo┼ł jeden produkt vyr├íban├Ż na z├íkazku, m├┤┼że by┼ą dodacia lehota dlh┼íia, upresnen├í n├íslednou komunik├íciou dod├ívate─ża so spotrebite─żom. Doba dodania pri produktoch vyr├íban├Żch na z├íkazku je prim├írne z├ívisl├í od aktu├ílneho stavu v┼íetk├Żch objen├ívok smerovan├Żch na v├Żrobcu a jeho kapacitn├Żch mo┼żnos┼ą├ş. Preto odpor├║─Źame kontaktova┼ą na┼íu z├íkazn├şcku podporu (vi─Ć menu hore) a vz├íjomne si upresni┼ą realizovate─żn├Ż term├şn dodania.

Miesto odberu je stanoven├ę na z├íklade objedn├ívky kupuj├║ceho. Za splnenie dod├ívky sa pova┼żuje dodanie predmetu plnenia na uveden├ę miesto. Dopravu na adresu doru─Źenia zais┼ąuje dod├ívate─ż. Z├ísielka s tovarom obsahuje da┼łov├Ż doklad (sl├║┼żiaci z├írove┼ł ako z├íru─Źn├Ż list) a n├ívod na pou┼ż├şvanie a ├║dr┼żbu v├Żrobku. N├íklady na dopravu tovaru rozli┼íujeme pod─ża sp├┤sobu dodania, ktor├Ż si ur─Źuje spotrebite─ż pri zad├ívan├ş objedn├ívky.


CENY

Ceny s├║ stanoven├ę v┼íeobecn├Żm cenn├şkom, resp. cenami uveden├Żmi na str├ínke internetov├ęho obchodu. Ceny sa m├┤┼żu meni┼ą len na z├íklade zmien denn├Żch kurzov, n├íkupn├Żch podmienok, dostupnosti tovaru, pr├şpadne zmenou ─Ćal┼í├şch vstupn├Żch n├íkladov.

Ak by do┼ílo k zmene ceny tovaru po odoslan├ş objedn├ívky, bude z├íkazn├şk kontaktovan├Ż zo strany dod├ívate─ża na ods├║hlasenie novej ceny.


5. MO┼ŻNOSTI PLATIEB:

 • platba prevodom na bankov├Ż ├║─Źet dod├ívate─ża,
 • platba v hotovosti na dobierku (Slovensk├í po┼íta)
 • platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.

6. SPÔSOB DODANIA TOVARU

 • Bal├şk - Slovensk├í po┼íta. Po┼ítovn├ę je z├ívisl├ę od celkovej hmotnosti objednan├ęho tovaru (bal├şka). Cena po┼ítovn├ęho (dopravy) je zobrazen├í v priebehu vytv├írania objedn├ívky.
  Pokia─ż v ─Źase doru─Źovania nebude objedn├ívaj├║ci zastihnut├Ż na dodacej adrese, dostane do po┼ítovej schr├ínky ozn├ímenie o doru─Źovan├ş z├ísielky. Z├ísielku si n├ísledne m├┤┼że objedn├ívate─ż vyzdvihn├║┼ą na Po┼íte prisl├║chaj├║cej k doru─Źovacej adrese. Komunik├ícia s dopravcom je realizovan├í prostredn├şctvom dod├ívate─ża - je mo┼żn├ę z├ísielku sledova┼ą a reklamova┼ą ─Źas dodania.
  Maxim├ílna hmotnos┼ą jedn├ęho bal├şka je 30 kg.
 • Dobierka - Slovensk├í po┼íta. Po┼ítovn├ę je z├ívisl├ę od celkovej hmotnosti objednan├ęho tovaru (bal├şka). Pri hmotnosti do 2kg je tovar zasielan├Ż ako doporu─Źen├Ż list (terminol├│gia Slovenskej po┼íty). Nad hmotnos┼ą 2kg je tovar zasielan├Ż ako bal├şk (terminol├│gia Slovenskej po┼íty). Cena po┼ítovn├ęho (dopravy) je zobrazen├í v priebehu vytv├írania objedn├ívky.
  Pokia─ż v ─Źase doru─Źovania nebude objedn├ívaj├║ci zastihnut├Ż na dodacej adrese, dostane do po┼ítovej schr├ínky ozn├ímenie o doru─Źovan├ş z├ísielky. Z├ísielku si n├ísledne m├┤┼że objedn├ívate─ż vyzdvihn├║┼ą na Po┼íte prisl├║chaj├║cej k doru─Źovacej adrese. Komunik├ícia s dopravcom je realizovan├í prostredn├şctvom dod├ívate─ża - je mo┼żn├ę z├ísielku sledova┼ą a reklamova┼ą ─Źas dodania.
  Maxim├ílna hmotnos┼ą jedn├ęho bal├şka je 30 kg.
 • Osobn├Ż odber tovaru - po vz├íjomnej dohode dod├ívate─ża so z├íkazn├şkom je mo┼żn├ę vyzdvihn├║┼ą tovar v mieste s├şdla firmy u┼ż v ten ist├Ż de┼ł za predpokladu, ┼że sa nejedn├í o tovar vyr├íban├Ż na z├íkazku a objednan├Ż tovar je na sklade.

7. Z├üRU─îN├ë PODMIENKY A ZODPOVEDNOS┼Ą ZA VADY TOVARU

Na tovar poskytujeme z├íru─Źn├║ dobu dan├║ z├íkonom. Z├íru─Źn├í lehota za─Ź├şna plyn├║┼ą d├ítumom uveden├Żm na da┼łovom doklade. V sporn├Żch pr├şpadoch m├┤┼że by┼ą z├íru─Źn├í lehota pred─║┼żen├í o 5 dn├ş ako n├íhrada za ─Źas dopravy.

Spotrebite─ż je povinn├Ż prehliadnu┼ą tovar bezprostredne pri jeho prevzat├ş. Ak zist├ş mechanick├ę po┼íkodenie obalu bal├şka, je spotrebite─ż povinn├Ż skontrolova┼ą stav zabalen├ęho tovaru a v pr├şpade po┼íkodenia vyhotovi┼ą z├íznam o po┼íkoden├ş za pr├ştomnosti dopravcu. Zodpovednos┼ą za po┼íkodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na z├íklade vyhotoven├ęho z├íznamu bude z├íkazn├şkovi po uzavret├ş ┼íkodovej udalosti s dopravcom dodan├Ż nov├Ż v├Żrobok. Reklam├ície mechanick├ęho po┼íkodenia v├Żrobku, ktor├ę nebolo zjavn├ę pri prevzat├ş z├ísielky (obal bal├şka nepo┼íkoden├Ż), je nutn├ę uplatni┼ą okam┼żite po jeho odhalen├ş, tj. ihne─Ć po prvom pou┼żit├ş v├Żrobku. Neskor┼íie reklam├ície mechanick├ęho po┼íkodenia v├Żrobku u┼ż nie je mo┼żn├ę uzna┼ą.

Spotrebite─ż je povinn├Ż pre┼ítudova┼ą n├ívod na obsluhu a pou┼ż├şvanie v├Żrobku a n├ísledne sa t├Żmito inform├íciami d├┤sledne riadi┼ą. Z├íruka sa nevz┼ąahuje na be┼żn├ę opotrebenie veci (alebo ich ─Źast├ş) sp├┤soben├ę pou┼ż├şvan├şm primeran├Żm povahe v├Żrobku. Dod├ívate─ż nepreber├í zodpovednos┼ą za ┼íkody vypl├Żvaj├║ce z prev├ídzky produktov, funk─Źn├Żch vlastnost├ş a ┼ík├┤d z neodborn├ęho pou┼ż├şvania a ├║dr┼żby produktov, rovnako ako ┼ík├┤d sp├┤soben├Żch vonkaj┼í├şmi udalos┼ąami a chybnou manipul├íciou. Na vady tohto p├┤vodu sa nevz┼ąahuje ani poskytnut├í z├íruka.

Z├íru─Źn├í doba v┼íetk├Żm osob├ím, pou┼ż├şvaj├║cim v├Żrobok pre ├║─Źel podnikania, alebo obchodu s dan├Żm v├Żrobkom, nie je stanoven├í Ob─Źianskym z├íkonn├şkom a stanovuje ju konkr├ętny dovozca alebo v├Żrobca.

V pr├şpade, ┼że tovar pri prevzat├ş spotrebite─żom nie je v zhode s k├║pnou zmluvou (rozpor s k├║pnou zmluvou), m├í spotrebite─ż pr├ívo na to, aby dod├ívate─ż bezplatne a bez zbyto─Źn├ęho odkladu vec uviedol do stavu odpovedaj├║ceho k├║pnej zmluve , a to pod─ża po┼żiadaviek kupuj├║ceho bu─Ć v├Żmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak tak├Ż postup nie je realizovate─żn├Ż, m├┤┼że spotrebite─ż po┼żadova┼ą primeran├║ z─żavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odst├║pi┼ą. To neplat├ş v pr├şpade, ak spotrebite─ż pred prevzat├şm tovaru o rozpore s k├║pnou zmluvou vedel, alebo rozpor s k├║pnou zmluvou s├ím sp├┤sobil.

Rozpor s k├║pnou zmluvou, ktor├Ż sa prejav├ş v priebehu ┼íiestich mesiacov odo d┼ła prevzatia tovaru, sa pova┼żuje za rozpor existuj├║ci u┼ż pri jeho prevzat├ş, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedok├í┼że opak.

V pr├şpade rozporu tovaru so zmluvou m├í spotrebite─ż n├írok na tzv. zjednanie n├ípravy a to bezplatn├Żm uveden├şm spotrebn├ęho tovaru do stavu odpovedaj├║ceho zmluve prostredn├şctvom:

 • opravy
 • primeran├Żm zn├ş┼żen├şm k├║pnej ceny
 • n├íhradn├Żm dodan├şm tovaru
 • odst├║pen├şm od zmluvy.

Najsk├┤r m├┤┼że spotrebite─ż po┼żadova┼ą od dod├ívate─ża bezplatn├║ opravu alebo bezplatn├ę n├íhradn├ę dodanie spotrebn├ęho tovaru.

Spotrebite─ż m├í pr├ívo na v├Żmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzh─żadom k povahe v├Żrobku ne├║mern├ę. O tom, ─Źi je vada ├║mern├í, rozhodne autorizovan├ę servisn├ę stredisko a to formou p├şsomn├ęho pos├║denia tejto vady. V tomto pr├şpade bude tovar vymenen├Ż za rovnak├Ż kus, pr├şpadne vr├íten├í u┼ż zaplaten├í suma sp├Ą┼ą.

Pr├íva zo zodpovednosti za vady sa uplat┼łuj├║ u dod├ívate─ża, u ktor├ęho bola vec zak├║pen├í. Ak je v z├íru─Źnom liste uveden├Ż in├Ż podnikate─ż ur─Źen├Ż k oprave, ktor├Ż je v mieste dod├ívate─ża alebo v mieste pre spotrebite─ża bli┼ż┼íie, uplatn├ş spotrebite─ż pr├ívo na opravu u podnikate─ża ur─Źen├ęho k prevedeniu z├íru─Źnej opravy. V pr├şpade, ┼że nie je mo┼żn├ę zaisti┼ą opravu t├Żmto sp├┤sobom, zaist├ş opravu dod├ívate─ż.


8. POSTUP REKLAMÁCIE

Pri uplat┼łovan├ş reklam├ície dodr┼żujte pros├şm nasleduj├║ci postup:

 1. Po┼ílite n├ím reklam├íciu e-mailom na adresu info@kroje.eu, kde uvediete hlavne obchodn├Ż n├ízov v├Żrobku, ─Ź├şslo predajn├ęho dokladu (fakt├║ra alebo pokladni─Źn├Ż blok) a popis z├ívady.
 2. Do 24 hod├şn (v pracovn├ę dni) V├ím bud├║ zaslan├ę inform├ície o ─Ćal┼íom postupe . Ak sa z├ívada prejav├ş pri prvom pou┼żit├ş v├Żrobku, najneskor┼íie ale do 3 dn├ş od predaja, poskytuje dod├ívate─ż vlastn├ę rie┼íenie reklam├ície - okam┼żitou v├Żmenou za bezchybn├Ż kus v t├Żchto pr├şpadoch: tovar nie je vidite─żne pou┼żit├Ż, reklam├ícia bola vopred nahl├ísen├í, dan├Ż tovar je dostupn├Ż.
 3. Za┼ílite v├Żrobok na adresu pred├ívaj├║ceho (vi─Ć kontakt dole). Informujte n├ís o odoslan├ş bal├şka.
 4. Z├ísielka mus├ş by┼ą kompletn├í (vr├ítane pr├şslu┼íenstva a v┼íetkej dokument├ície) v stave, v akom ste ju prevzali pri dod├ívke (nie je nutn├Ż p├┤vodn├Ż obalov├Ż materi├íl). K tovaru prilo┼żte doklad o k├║pe.
  Neposielajte tovar na dobierku, v takom pr├şpade nebude tovar prevzat├Ż. Ihne─Ć po doru─Źen├ş reklamovan├ęho tovaru obdr┼ż├şte e-mailom reklama─Źn├Ż protokol. Tovar mus├ş by┼ą pre prepravu riadne zabalen├Ż, tak aby nedo┼ílo k jeho ─Ćal┼íiemu pr├şpadn├ęmu po┼íkodeniu. V┼żdy pros├şm pou┼żite baliaci papier ─Źi kart├│n, tak aby nemohlo po─Źas prepravy d├┤js┼ą k polepeniu, pop├şsaniu ─Źi in├ęmu znehodnoteniu tovaru.
 5. K tovaru musia by┼ą prilo┼żen├ę v┼íetky listiny, ktor├ę spotrebite─ż s tovarom obdr┼żal, hlavne da┼łov├Ż doklad - pokladni─Źn├Ż blok alebo fakt├║ra, z├íru─Źn├Ż list a in├ę. Tovar je z hygienick├Żch d├┤vodov na reklam├íciu prijat├Ż len ┼ítandardne vy─Źisten├Ż. O vybaven├ş reklam├ície budete informovan├ş e-mailom. Rovnako ako pri dodan├ş objedn├ívky budete informovan├ş o exped├şcii bal├şka a term├şne doru─Źenia.
  U zamietnut├Żch reklam├íci├ş m├┤┼żu by┼ą spotrebite─żovi ├║─Źtovan├ę n├íklady na reklama─Źn├ę konanie a manipula─Źn├ę poplatky.

9. Z├üKAZN├ŹCKY SERVIS

Sme tu pre V├ís denne k dispoz├şcii, pripraven├ş V├ím s ─Ź├şmko─żvek poradi┼ą. Ak ste u n├ís prv├Żkr├ít, neob├ívajte sa n├ís kontaktova┼ą a sp├Żta┼ą sa na hocijak├║ mali─Źkos┼ą. Budeme radi, ke─Ć V├í┼í prv├Ż n├íkup na internete bude pr├íve na na┼íom e-shope a urob├şme maximum pre to, aby sme V├ís presved─Źili o bezpe─Źnosti a pohodlnosti elektronick├ęho nakupovania. Va┼ía spokojnos┼ą je na┼íim cie─żom.


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Vlastn├şcke pr├ívo k dodan├ęmu tovaru prech├ídza na odberate─ża a┼ż po ├║plnom zaplaten├ş k├║pnej ceny v plnej v├Ż┼íke, vr├ítane dopravy a/alebo manipula─Źn├ęho poplatku. Predajca si vyhradzuje pr├ívo zmeni┼ą tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky. V pr├şpade ┼że odberate─ż nes├║hlas├ş zo znen├şm podmienok, m├┤┼że svoj nes├║hlas vyjadri┼ą p├şsomne.

Obchodn├ę podmienky s├║ platn├ę od 1.3.2016 do odvolania. 


 • Obchodn├ę meno firmy: Igor Str├í┼łavsk├Ż
 • Miesto podnikania: Okru┼żn├í 150/28, ─îadca 02204
 • I─îO : 51246953
 • DI─î : 1123233034
 • Registr├ícia: Okresn├Ż ├║rad ─îadca,
 • ─î├şslo ┼żivnostensk├ęho registra: 520-28635
 • ┼átatut├írny org├ín: Igor Str├í┼łavsk├Ż
 • telef├│n: +421 909104952
 • e-mail: info@kroje.eu
 • Adresa: Okru┼żn├í 150/28,
 • Obec: ─îadca 02204
 • ┼át├ít: Slovensko

Dozorn├Ż org├ín SOI (Slovensk├í Obchodn├í In┼ípekcia)

In┼ípektor├ít SOI pre ┼Żilinsk├Ż kraj
Predmestsk├í 71, P.O. Box B-89; 011 79 ┼Żilina 1
odbor technickej kontroly v├Żrobkov a ochrany spotrebite─ża
tel. ─Ź.: 041/ 7632 130
fax ─Ź.: 041/ 7632 139